headerphoto

Home

Op verschillende manieren heb ik geprobeerd mensen te enthousiasmeren voor dit project Solar Village, maar helaas.

Daarom is de domeinnaam SOLARVILLAGE.NL met eventueel content nu te huur of te koop. Voor info bel of mail: 0646236158/0774653678 of artkick@gmail.com

 

 

Sinds enige tijd liggen er zonnepanelen op het dak van varkensbedrijf Marcellis aan de Twistweg in Vredepeel. Daarmee is dit het tweede bedrijf dat deelneemt aan het proefproject Solar Village. De gemeente ondersteunt dit vernieuwende, milieuvriendelijke initiatief van Solar Village.

Onder de naam Solar Village onderzoeken zo’n 26 ondernemers in Vredepeel of het haalbaar is om bij meerdere bedrijven zonnepanelen te plaatsen en om daarmee in de toekomst heel Vredepeel van energie te voorzien. In Vredepeel is het voor veel bedrijven interessant om zonnepanelen te plaatsen omdat de vele daken zeer gunstig liggen en omdat de totale dakoppervlakte enorm groot is. Zo’n 27000 m², voornamelijk van daken van bedrijfsstallen.

Vorderingen tot nu

Meerdere bedrijven in Vredepeel krijgen subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen uit de landelijke Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Op basis daarvan zijn inmiddels twee aansluitingen gerealiseerd. De overige bedrijven bereiden zich daar nog op voor. Eén aansluiting levert 7,5 kilowatt-piek (kWp) en het bedrijf van Marcellis levert 57,6 kWp. De overige subsidie-beschikkingen zijn goed voor in totaal 105 kWp. (Het elektrisch vermogen van zonnepanelen wordt in kWp uitgedrukt. Gemiddeld levert 1 kWp in Nederland ongeveer 850 kilowattuur elektriciteit per jaar.)

Ervaringen

Initiatiefnemer Theo Kooter vertelt dat met het proefproject al veel ervaring is opgedaan. Zo blijkt dat de SDE-subsidie noodzakelijk is om dit project te realiseren. Zonder die subsidie is de investering te groot en is de terugverdientijd te lang. Helaas is SDE-verstrekking niet toereikend voor alle aanvragen uit Vredepeel; lang niet alle bedrijven konden subsidie krijgen voor deelname aan het Solar Village-project. Daarom onderzoekt Solar Village of de provincie en/of vakorganisaties het project ook willen ondersteunen en of er mogelijkheden voor kwantumkorting zijn. Voor de verdere toekomst zijn er ideeën om met energiemaatschappijen afspraken te maken over de uitwisseling van zonne-energie. Solar Village wil een voorbeeldproject voor heel Limburg zijn.

Zes proefprojecten

Solar Village is één van de zes proefprojecten in Venray voor energiebesparing en het toepassen van duurzame energie, die de gemeente stimuleert met een subsidieregeling. De gemeente hoopt dat hiermee ook andere ondernemers op het duurzame energiespoor worden gezet.

 

 

 

 

 

 

Aanvraag subsidie beslissing op aanvraag vindt u hier

Meedenkers

Hier kan uw advertentie staan. U lift dan mee op het succes van de initiatiefnemers van Solar Village

Nieuws

Zonnepanelen, interessant voor u?

Als u zonnepanelen aanschaft kan Provincie Limburg u subsidie verlenen. Eigenwoningbezitters kunnen daarmee dertig procent van de aankoop- en installatiewaarde van zonnepanelen als subsidie ontvangen. Maar voor wie is dit een interessant aanbod? En wat komt er kijken bij de installatie van zonnepanelen?

Zie voor meer bijzonderheden deze site en die van de Provincie Limburg

www.limburg.nl